0523-235625 b.g.g. 0646346664

info@stichtingdevoart.nl

Corona update

De afgelopen weken hebben we veel vragen gekregen over wanneer wij weer ‘gewoon’ open gaan.
Gelukkig konden wij wel op een verantwoorde manier onze 24u en ambulante zorg blijven leveren, maar leek het ‘gewoon’ open zijn van de dagbesteding risico’s met zich mee te brengen.
Een aantal deelnemers van de dagbesteding heeft het echter moeilijk met het beperkte aanbod en het ontbreken van de voor hen bekende structuur.

Na het goed bekeken hebben van de richtlijnen, de uitkomst van de laatste persconferentie en een uitgebreid telefonisch onderhoud met de GGD, zien wij geen reden om nog langer beperkingen in stand te houden.
Daarom hebben wij besloten om per maandag 25 mei weer ‘zo gewoon mogelijk’ open te gaan.

We hebben telefonisch contact gehad met de deelnemers en/of vertegenwoordigende naastbetrokkenen.
Een enkeling heeft nog angst en kiest ervoor om thuis te blijven, maar het overgrote deel staat te trappelen om weer te beginnen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om invulling te geven aan de richtlijnen zoals die door de overheid op dit moment worden uitgedragen. Dat betekent dat onze deelnemers rekening moeten houden met de volgende punten:

Blijf thuis wanneer je verkoudheid-achtige verschijnselen hebt.
De begeleiders zullen zelf thuis blijven wanneer zij verkouden zijn, maar zullen deelnemers ook vragen naar huis te gaan wanneer zij deze verschijnselen hebben.
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar waar dit mogelijk is.
De groepen zijn extra opgesplitst. De ouderengroep wordt verdeeld over twee tafels met stoelen die 1,5 m uit elkaar staan. In de werkplaats is een kantine gemaakt waar ook geluncht kan worden. Zo wordt de reguliere groep ook in 2-en geknipt. Mensen wordt gevraagd om (tijdelijk?) zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen.
Maar daarnaast worden onze auto en bus ook aangepast met schermen. Dit betekent wel dat er minder mensen tegelijk vervoerd kunnen worden.
Zorg ervoor dat jouw hygiëne op orde is en maak gebruik van de hygiëne-tafels in het gebouw.
Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Op gepaste momenten (bijv. voor het eten) zal de
begeleider de deelnemers hier nog aan herinneren. Op de tafels staan zeep, handgels en reinigingsdoekjes.
Zorg goed voor jezelf.
Stichting De Voart vindt het belangrijk om uit te dragen dat mensen zelf ook iets kunnen bijdragen aan het ‘weerbaar’ zijn. Dit geldt voor het ‘geestelijke vlak’, waar we samen altijd erg ons best voor doen. Maar dit geldt
natuurlijk ook voor het ‘fysieke vlak’. Mensen kunnen hierin bijv. letten op hun voeding. Graag verwijzen wij naar de website www.zelfzorgcovid19.nl van huisarts Rob Elens, die mensen tips geeft over wat zij zelf kunnen doen om hun weerbaarheid te vergroten.

Wij hopen z.s.m. weer volop te kunnen doen waarvoor wij dit werk hebben gekozen, namelijk het begeleiden van mensen die op een of andere manier moeite hebben zichzelf te redden.
Graag bedanken wij alle deelnemers en naastbetrokkenen voor de prettige manier van overleggen met elkaar in de afgelopen periode.
Laten we hopen dat er voor iedereen weer ruimte is of ontstaat om zijn of haar leven naar eigen wens en behoefte
Vorm te geven!