0523-235625 b.g.g. 0523-235626

info@stichtingdevoart.nl

Begeleiding

      

Begeleiding
Stichting de Voart biedt zowel groepsbegeleiding (indicatie ‘Begeleiding Groep’) als individuele begeleiding (indicatie ‘Begeleiding Individueel’).

De groepsbegeleiding vindt plaats in het kader van dagbesteding. Er is een duidelijke dagstructuur die prettig werkt voor iedereen.

De dag start om 9 uur en om 10u is er een groepsmoment (met koffie!) waarin iedereen even de gelegenheid krijgt om iets te zeggen. Daarna nemen we door wie wat gaat doen. Iedereen gaat aan de slag en om half 1 lunchen we gezamenlijk. Na de lunch heb je een moment voor jezelf en daarna gaan we weer aan de slag. Dan hebben we om 15.15u een koffiepauze waar meestal wel iets lekkers bij is en we doornemen hoe de dag voor jou is verlopen. Daarna gaan we opruimen en vanaf 16u gaan de eerste mensen naar huis.

Stichting de Voart staat erom bekend dat er meer individuele aandacht is binnen de groepsbegeleiding, dan bij veel andere instellingen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de extra ondersteuning van vrijwilligers en stagiaires, maar ook door de beroepskrachten zo min mogelijk op te zadelen met administratieve en bureaucratische werkzaamheden.

Individuele en Ambulante of Thuis- Begeleiding

Sommige deelnemers hebben naast  de groepsbegeleiding ook individuele begeleiding nodig. De doelen en werkwijze zijn daarin uiteraard veel meer gericht op de persoon. Juist de mogelijkheid om groeps- en individuele begeleiding integraal aan te bieden, stimuleert de ontwikkeling van de deelnemers extra.

Er zijn een aantal ervaren ambulant begeleiders, dus het is ook mogelijk om alleen individuele begeleiding thuis af te nemen. De begeleiders hebben ruime ervaring in de GGZ (denk aan persoonlijkheidsproblematiek, autisme, psychotische kwetsbaarheid etc) en Justitie (ook bij jeugd). Mocht u voor zichzelf of als verwijzer zoeken naar goede begeleiding, dan kunt u altijd even bellen om te zien of wij het goede aanbod voor u hebben.

In een enkel geval is het van belang dat ouders- of naastbetrokkenen uit de omgeving van de deelnemer ook ondersteund worden. Voor hen is er de mogelijkheid om een ouder-of systeemgesprek aan te vragen.

De groepsbegeleiding wordt op de dagbestedingslocatie geboden. De individuele begeleiding wordt, afhankelijk van de situatie en mogelijkheden, zowel op de dagbestedingslocatie als bij iemand thuis geboden.

Voor alle vormen van Begeleiding geldt dat er kosten aan verbonden zijn. Deze worden meestal gefinancierd vanuit:

een WMO-indicatie (Samen Doen Hardenberg): klik hier voor meer info en het meldingsformulier

of via een WLZ-indicatie (via het CIZ)                 : klik hier voor het aanvragen van zorg uit de Wet Langdurige Zorg

Stichting de Voart geeft haar deelnemers die een indicatie voor 24u-zorg willen aanvragen, altijd de overweging mee een indicatie op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis aan te vragen. Dit geeft voor zowel de deelnemer als de zorgaanbieder meer flexibiliteit en vrijheid in de zorgafspraken. De grote instellingen werken vooral met Zorg in Natura.

Klik hier voor de tarieven van Stichting de Voart