0523-235625 b.g.g. 0523-235626

info@stichtingdevoart.nl

Appartementen Tuinstraat

Plek wooninitiatief Tuinstraat

Zoals u mogelijk al hebt meegekregen, worden er momenteel een vijftal appartementen gebouwd in de Tuinstraat in Dedemsvaart, waar 24u zorg door Stichting De Voart geboden zal worden.

Er is plaats voor 5 bewoners, die ieder een eigen appartement hebben, maar ook een gezamenlijke ruimte zullen delen.

In deze gezamenlijke ruimte is er de mogelijkheid om samen te eten, activiteiten te organiseren of even weg te zijn uit het eigen appartement.

Juist vanwege het kleinschalige karakter van het wooninitiatief, is het van belang dat er een goede match is tussen de bewoners en er op voorhand wederzijdse overeenstemming is over de manier van begeleiden.

Er zal in de ochtenden, de avonden en op zaterdag begeleiding worden geboden. Daarnaast is er een bereik- en oproepbaarheidsdienst waar 24u per dag een beroep op gedaan kan worden.

De begeleiding is structurerend en ondersteunend van aard, maar zal altijd een ontwikkelingsgericht karakter in zich dragen. Niettemin wordt er wel vanuit gegaan dat de bewoners voor een langere periode op deze plek blijven. Lichamelijke verzorging en/of verpleging wordt niet geboden.

Voor de begeleiding is een indicatie nodig voor 24u zorg in de vorm van een Persoons Gebonden Budget. Dit kan een indicatie zijn vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang, maar de voorkeur verdient een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg, vanwege de levenslange garantie op begeleiding.

Het gebruik van drugs en overmatig gebruik van alcohol zijn een contra-indicatie, alsmede agressie-regulatieproblematiek.

U kunt dus in aanmerking komen voor een plek in een van de appartementen, wanneer:

  • er een  ‘match’ is met de bewoners en met de wijze van begeleiden van Stichting De Voart (zie website)
  • u behoefte heeft aan ondersteunende, structurerende en ontwikkelingsgerichte begeleiding
  • u een plek zoekt voor langere tijd
  • u een WLZ of WMO indicatie voor 24u zorg heeft die in de vorm van een Persoons Gebonden Budget wordt of kan worden toegekend
  • u zelfstandig woonruimte kunt huren en de bijbehorende administratie kunt voeren of daar hulp bij heeft van bijv. familie of een bewindvoerder
  • u geen drugs gebruikt, overmatig alcohol nuttigt of kampt met agressie-regulatie problematiek
  • u in staat bent om, buiten de begeleidingstijden om, telefonisch hulp te vragen via de bereik- en oproepbaarheidsdienst
  • u in enige mate onderdeel wilt uitmaken van een groepje bewoners die zich verbonden voelen met elkaar als onderdeel van het wooninitiatief

Momenteel zijn alle appartementen vergeven, maar wij hebben nog plek op onze wachtlijst! Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen wonen en voldoet u aan bovenstaand bewonersprofiel? Aarzel dan niet om contact op te nemen, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman van Hedel, de coördinator van Stichting De Voart, via hermanvanhedel@stichtingdevoart.nl of 06 83609071.

Uiteraard kunnen ook verwijzers contact opnemen wanneer zij ervan uitgaan dat een eventuele plaatsing past binnen het beschreven kader.