0523-235625 b.g.g. 0523-235626

info@stichtingdevoart.nl

Kwaliteit

Stichting De Voart heeft een kwaliteitshandboek ingevoerd om invulling te geven aan haar kwaliteitsbeleid. Dit handboek is een leidraad en een handleiding bij de dagelijkse activiteiten van Stichting De Voart.

Klik hieronder om ons kwaliteitshandboek in te zien:

Kwaliteitshandboek Stichting de Voart