0523-235625 b.g.g. 0523-235626

info@stichtingdevoart.nl

Tevredenheid

Stichting de Voart heeft een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij de deelnemers van de dagbesteding, de cliënten van de ambulante begeleiding en de naastbetrokkenen van de deelnemers van de dagbesteding. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken zullen worden weergegeven per doelgroep.

De doelstelling van het onderzoek is om te bepalen wat de deelnemers, cliënten en naastbetrokkenen vinden van de begeleiding, faciliteiten, visie en werkwijze, de betrokkenheid, groei en ontwikkeling en veiligheid van Stichting de Voart. Door middel van de resultaten wordt er gekeken naar verbeterpunten.

Het is de bedoeling minimaal twee-jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Uiteraard zal dit gedaan worden naast de halfjaarlijkse toetsing van de tevredenheid die aan de orde komt in de evaluatiebesprekingen van de begeleiding.

Doelgroep

Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen onder de volgende doelgroepen; de deelnemers van de dagbesteding, de naastbetrokkenen van de deelnemers en de cliënten van de ambulante begeleiding.

Het tevredenheidsonderzoek voor de dagbesteding is aan 24 deelnemers uitgereikt, hiervan hebben 22 deelnemers het onderzoek ingevuld.

Aan de naastbetrokkenen zijn ook 24 tevredenheidsonderzoeken verstuurd, hiervan hebben 8 naastbetrokkenen de enquête ingevuld en terug verzonden/ ingeleverd.

Van het tevredenheidsonderzoek onder de cliënten van de ambulante begeleiding, zijn er 10 verzonden en 3 ingeleverd en ingevuld.

Hieronder kunt u de resultaten downloaden in pdf formaat:

Ambulante Begeleiding

Naastbetrokkenen

Dagbesteding