0523-235625 b.g.g. 0523-235626

info@stichtingdevoart.nl

Over ons

img_7699

Stichting de Voart

Stichting de Voart biedt sinds 2014 dagbesteding en begeleiding aan voor mensen met psychische of psychosociale problemen en mensen met een verstandelijke beperking al dan niet met fysieke beperkingen.

Stichting de Voart is voortgekomen uit het voormalige ‘Restaurant de Voart’ waar een aantal mensen met een verstandelijke beperking werkzaamheden verrichtten. Na het sluiten van het restaurant is Stichting de Voart opgezet om de begeleiding van deze mensen te vervolgen. Inmiddels is Stichting de Voart uitgegroeid tot een volwaardige zorgaanbieder met een geheel eigen identiteit, missie en visie.

De Gemeente Hardenberg heeft Stichting de Voart gecontracteerd als zorgaanbieder in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Missie
Stichting de Voart wil, vanuit de eigen visie, mensen en partijen met verschillende behoeften, doelen en faciliteiten verbinden middels een ruimdenkende, flexibele en op de mens gerichte begeleiding binnen het kader van zorgverlening zoals deze bedoeld is in de participatiestaat, de Nieuwe Maatschappij.

Visie en Werkwijze
Stichting de Voart ziet gelijkwaardigheid en het denken in mogelijkheden als belangrijkste pijler in haar wijze van begeleiden. Dit impliceert dat de medewerkers uitgaan van het mens-zijn van zowel de deelnemers als van zichzelf. Zij zien hun eigen menselijke eigenschappen en kwetsbaarheden als hét belangrijkste instrument in de begeleiding die zij bieden.

De medewerkers realiseren zich dat het bewustzijn van deze eigenschappen en kwetsbaarheden van groot belang is en kiezen ervoor om zichzelf daarin steeds verder te ontwikkelen.  De overtuiging hierbij is dat een gelijkwaardige begeleidingsrelatie een voorwaarde is voor een deelnemer of bewoner om een verdere ontwikkeling door te maken.

Een andere belangrijke pijler is het ingebed zijn in de lokale samenleving. Er is niet alleen een goed contact met zorginstellingen, maar juist ook met ondernemers, bedrijven en andere organisaties/instellingen. Zij plaatsen (bescheiden) orders, maar ondersteunen ook materieel en stellen werkplekken beschikbaar. Stichting de Voart biedt op haar beurt de ondernemers en bedrijven producten, hulp bij klussen, maar bovenal een bijdrage aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Daarnaast ziet Stichting de Voart het bieden van een ‘warme sfeer’ als haar grote kracht. Zij kiest voor een pragmatische werkwijze die aansluit bij de (ontwikkel-)doelen van de deelnemer alsmede de behoefte in dat moment. Er wordt gewerkt met basale begeleidingsstructuren die de professionaliteit kenmerken en waarborgen dat er vraaggericht begeleid wordt.
De deelnemer wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen binnen de eigen mogelijkheden en krijgt zoveel mogelijk regie.

Lees  hier meer over onze dagbesteding